Nov 1

At the time I was setting up my own coaching practice, various business names were running through my mind. I came up with the name Your Clear Path, because it makes it clear right away, that it is about YOU. And that YOU will find a Clear Path. I researched the internet to check if a company with this name already existed. I was lucky: only a landmine company ?? located far away had the same name. I made the final decision for ‘Your Clear Path’. The symbol of the evolving butterfly and the compass, that shows that anyone can go any direction, were and are accompanying the name, Your Clear Path. I made the name happen.

The next step was, besides doing all the formal administrative stuff for the DBA and other obligations, to build my practice. ‘Doing the networking thing’, spreading the word, creating brochures and business cards, do free lectures etc. Making it happen.

Wow, making it happen sounds so easy, but was that really the case? It took so much more then just the above.
I took and takes various ingredients such as, using a daily positive mantra, for example: “What a wonderful day is it today. I will breath in and out, and fill my head with positive thoughts”. And another ingredient is, making sure that the mantra stays within arms reach during your day. Every time a challenge will face you, you will grab that mantra of the table and put it in your mouth and swallow it. Making sure you digest it. Over and over. The mind is conditioned to go into wires of negative thoughts, but by training your mind the other way, you can simply condition it the other way around.

Then, besides taking care of the basic needs such as a full night sleep (7-9 hours), healthy foods (whole, organic food,, caffeine, (refined) sugars), alcohol, drugs, cigarettes, water and physical exercise (and or yoga).
Also, use a schedule for all the action steps that need to be taken.

Which brings me to the next step: ACTION! Making it happen by taking action. Scheduling the network events, creating your website, brochures and business cards, scheduling network visits to preschools, churches, hospitals, doctors offices, stores, coffee houses etc., whatever is relevant to your niche. And follow up with your steps.

And then, go back to the first step, the mantra. Because all the hard work you do, may not pay off right away. Negative and self-defeating thoughts may enter your mind, and you may become discouraged. So, in order to make it happen, make sure that you drink that lovely cocktail of pure love, positive thoughts, encouragement and all that, as many times as you need to. And ignore the other ones, they are just words. Pay attention to the tension in your body, do abdominal breathing, and you will see that your body will slowly feel more relaxed. Another technique is, to focus on the part in your body that does not feel tense and that feels solid. Slowly, you will notice that the tension will leave your body, and it becomes easier to let go of the negative thoughts and to welcome the positive, encouraging thoughts.

These type of exercises can be done more easily with the help of a life coach or counselor/therapist.

What else is needed to make it happen? Feel it! is it your passion you are working on ? Feel the joy, feel the excitement when you are talking about your business, when you are getting a new client, when you start your day. Passion is everything.

Lastly, embrace the process. Making it happen is a theme in Los Angeles, and all over the world. You start somewhere, and will try your best to reach your end goal. Only ‘time’ will know what the end result it, since you will see so many factors down the road that will influence your end product. It is a little bit of you, and a little bit of the universe and the process that will lead you to the end goal or product.

Mantra, Schedule, Action, Mantra, Feel it, Embrace it.

Well, where does that leave my own life coaching and family coaching practice Your Clear Path and my psychotherapist practice?

I am making it happen, when a a client leaves my practice feeling satisfied, happy, or happier, filled with new ideas of how to live life. My success is rated by simply providing clients a Clear Path through life coaching or family coaching and providing psychotherapy.

I used the above pointers, although I left the networking business a little bit premature. Why? I thought, let’s have the universe do it’s networking for me.

It already gave me so many good things. You see, you are reading this article. Thank you.

Toen ik mijn eigen life en familie coaching praktijk aan het opzetten was, gingen verschillende praktijk namen door mijn hoofd. Ik bedacht de naam Your Clear Path, want deze naam maakt gelijk duidelijk dat het gaat om jou. En dat jij een duidelijk en Clear pad bewandelt. Ik onderzocht het internet om te checken of een bedrijf met deze naam al bestond. Ik had geluk: alleen een opruim landmijn bedrijf? ergens in niemandsland had dezelfde naam. Ik maakte het definitieve besluit voor de naam Your Clear Path. Het symbool van de vlinder en het kompas laat zien dat mensen zich kunnen ontwikkelen en transformeren zoals een rups die een vlinder wordt, en dat mensen alle richtingen op kunnen naar een duidelijk pad. Toekomstige cliënten kunnen zich hiermee direct identificeren en hierdoor gemotiveerd raken.

De volgende stap was, naast het nemen van allerlei formele stappen zoals voor de DBA, mijn praktijk op te bouwen. Netwerken, tegen mensen vertellen, het creëren van brochures en visitekaartjes, gratis lezingen houden etc. Making it happen.

WOW, making it happen klinkt zo vanzelf sprekend hier in de USA waar ik momenteel verblijf, maar was het daadwerkelijk zo simpel? Er kwam en komt veel meer bij kijken.

Zoals het gebruiken van een dagelijkse mantra, bijvoorbeeld: ‘Wat een prachtige dag is het vandaag. Ik adem in en uit, en vul mijn hoofd met positieve gedachten’. Laat de mantra binnen handbereik blijven tijdens de dag. Elke keer als je met een uitdaging wordt geconfronteerd, pak dan de mantra van de tafel, doe je hem in de mond en slik je hem door. Zorg ervoor dat je hem goed verteert, elke keer weer. Hoe meer je je geest conditioneert met positieve gedachten en niet laat ingaan op negatieve gedachten, kun je meer makkelijk toegang krijgen tot je positieve gedachten.

Verder, is het ook heel belangrijk te letten of de basisbehoeften in balans zijn, zoals een volledige nacht slapen (7-9 uur), het nuttigen van gezonde voeding (organische groentes en fruit, en voldoende water drinken), voldoende lichaamsbeweging en dagelijkse meditatie, en geen gebruik van(geraffineerde) suikers, cafeïne, alcohol, drugs, en sigaretten.

Daarnaast kan het opzetten van een tijdschema voor alle actie stappen die moeten worden genomen, erg handig zijn.

Dat brengt mij op de volgende stap: ACTIE!

Making it happen door actie te nemen. Plan je netwerk evenementen (vergaderingen, bezoeken aan peuterspeelzalen, kerken, ziekenhuis, artsen, kantoren, winkels, koffie huizen etc – wat maar relevant is voor jouw eigen zaak), creëer je website, brochures en visitekaartjes. En zorg dat je succesvol je stappen afrond.

En dan ga je terug naar de eerste stap, de mantra. Omdat al het harde werk dat je doet, misschien niet direct succes laat zien. Negatieve gedachten kunnen weer in je geest komen, en je kunt ontmoedigd raken. Dus, als je het allemaal succesvol wilt laten gebeuren making it happen, zorg ervoor dat je die heerlijke cocktail van pure liefde, positieve gedachten, aanmoediging en meer, zo vaak drinkt als je wilt.

En negeer de andere negatieve woorden. Dit zijn gewoon woorden. Observeer het in je gedachten, focus dan je aandacht op de spanning die je voelt in je lichaam, richt je op de diepe buik ademhaling (niet in de borstkas) en zie zowaar de spanning uit je lichaam verdwijnen. Of, en andere techniek, richt je aandacht op die lichaamsdelen die fijn en ontspannen aanvoelen, terwijl je diep door je buik ademhaalt. En zowaar, zie hoe je lichaam zich langzamerhand compleet ontspant. Hierdoor is het makkelijker om de negatieve gedachten te laten gaan, de positieve, aanmoedigende gedachten te verwelkomen.

Dit soort ontspanningsoefeningen kunnen vaak nog beter worden gedaan met behulp van een life coach of een psychotherapeut.

Wat is er verder nog nodig om je eigen zaak op te zetten? Voel het!

Is dit je passie waar je aan werkt? Voel de vreugde, voel de gezonde spanning wanneer je praat over je bedrijf, wanneer je een nieuwe klant krijgt, wanneer je dag gaat beginnen. Passie is alles.

Tot slot, omarm het proces. Making it happen is een ‘thema’ in Los Angeles, en over de hele wereld. Je begint ergens, en je doet je best voor het uiteindelijke doel. Alleen ‘tijd’ weet wat het eindresultaat is, daar er zoveel factoren zijn tijdens het proces die het eind product beïnvloeden. Het is een klein beetje van jou, en een klein beetje van het universum en het proces dat je zal leiden naar het eind doel of product.

Mantra, Schema, Actie, Mantra, voel het, Omarm het.

En, wat is er uiteindelijk gebeurt met de ontwikkeling van mijn eigen life coaching Your Clear Path, en mijn psychotherapeut praktijk?

Ik vind dat ik succesvol mijn praktijk leid: I am making it happen met elke cliënt die mijn praktijk uitstapt met een tevreden, gelukkig(er) en meer gebalanceerd gevoel, en gevuld met nieuwe ideeën over hoe hij/zij zijn leven wil leiden. Mijn slagingspercentage koppel ik aan het bieden van een clear path door middel van life coaching, familie coaching en psychotherapie.

Bovenstaande aanknopingspunten heb ik ook gebruikt toen ik mijn praktijk opbouwde, hoewel ik het officiële netwerk gebeuren vroeg heb verlaten. Waarom? Ik dacht, ik laat het universum het netwerken voor mij doen. Het heeft mij al zoveel goede dingen gegeven. En zowaar, want jij leest dit artikel. Dank je wel.

Your comment