Nov 1

“I have fear for my husband stepping in the car and driving while it is raining”. “I am so scared that my girlfriend is not honest with me”.” I am getting crazy about the test tomorrow that I think I am not going to pass”. “I am so fearful for having a fight with my boss about not doing my job right”.

Fear, anxiety.  Feelings of worry, tension, hyper vigilance. All kinds of unpleasant feelings in your body that you don’t want to feel. Feelings that make your body feel bad, but also that trigger tons of non-productive thoughts in your mind. The thoughts trigger your feelings and emotions, and trigger actions. And actions, caused by emotions such as fear or anxiety, are not always the right actions.

Isn’t that amazing, how we human beings can anticipate on events that haven’t even happened yet? A nice dose of fear is needed, and was always needed. Look back at the time when human beings always had to hunt for survival. There were so many threats around the corner, not only for the brave man, but also for the women who were left behind and had to protect their children. They had to use their instinct, their intuition, and their common sense to identify danger in order to survive. And this instinct for danger obviously has not left our genes, however, we may not always use it functionally. Because an overdose of fear and anxiety is not functional and not needed. So, how can you filter the overdose of fear or anxiety that is in your system, and learn to benefit from the part that is functional and needed in your everyday life existence?

Welcome your body experience.

Breathe in, and breathe out. Become aware of your body, and how it feels when you are thinking about a low anxiety provoking event. Where in your body do you feel the tension? Do you feel your belly tensing up, or your chest becoming warm? Let’s examine that carefully. Once you are able to identify where you feel the anxiety or fear, let’s check in with your body where you do not feel any fear or tension. Where do you feel comfortable? Let’s go down towards your feet, and see where it feels ok. Then, while you  have the anxiety provoking event in your mind, let’s focus on the part of your body that feels ok.

And, remember to breathe in and breathe out. Next time when you notice that your body is becoming aroused, focus on the part that still feels ok. Remember, the more energy you put in something, the bigger it becomes. That is why it is important to focus on the part that feels good.

Do this over and over again. It is like fitness: You have to develop the muscle and practice and practice in order to remember it and be able to do it. Your mind has been conditioned otherwise, therefore, this takes practice. Another tool you can use is, shifting your attention to something else. Focus on different objects in the room and describe what you are seeing.

The last took I am going to share with you is, to just simply notice the anxiety provoking thoughts in your mind. Don’t find it, accept it, let it be there. Remember, the more energy you put in to something, the bigger it becomes. Therefore, don’t fight the anxiety. It’s there, it will leave your body again.

Ik ben bang dat mijn man een auto-ongeluk krijgt als hij autorijdt terwijl het regent. Ik ben zo bang dat mijn vriend niet eerlijk is tegen mij. Ik ben bang dat ik de test niet ga halen. Ik ben zo bang dat ik een conflict krijgt met mijn baas omdat ik mijn werk niet goed doe.

Angst, angst. Gevoelens van zorg, spanning, angst. Allerlei onaangename gevoelens in je lichaam die je niet wilt voelen. Gevoelens die je lichaam een slecht gevoel geven, maar die ook niet-productieve gedachten ‘triggeren’ in je geest. De gedachten ‘triggeren’ je gevoelens, emoties en acties. En acties, veroorzaakt door emoties zoals angst , zijn niet altijd de juiste acties.

Is dat niet verbazingwekkend, hoe mensen kunnen anticiperen op gebeurtenissen die niet eens nog niet gebeurd? Een dosis angst is nodig, en was altijd nodig in de beschaving. Kijk naar het moment dat de mens altijd moest /moet jagen om te overleven. Er waren/zijn zo veel bedreigingen om de hoek, niet alleen voor de dappere man, maar ook voor de vrouwen die werden achtergelaten en hun kinderen moesten beschermen. Ze moesten hun instinct, hun intuïtie en hun gezond verstand gebruiken om risico te herkennen om te overleven. En dit instinct voor gevaar zit nog in onze genen, terwijl het vaak niet meer functioneel is. Een overdosis van angst is niet functioneel en niet nodig.

Dus, hoe kun je de overdosis angst filteren, en leren te profiteren van het deel angst dat functioneel is en nodig is in je dagelijks leven bestaan?

Verwelkom je lichamelijke gewaarwording:

Adem in en adem uit. Word je bewust van je lichaam, en hoe het voelt wanneer je nadenkt over een klein beangstigend evenement. Waar in je lichaam voel je de spanning? Voel je het in je buik, of voel je dat je hart sneller klopt? of je borst warm wordt ? Laten we dat eens nader beschouwen.

Wanneer je in staat bent om te zien waar je de angst voelt,  laten we dan eens checken met jj lichaam waar je geen angst of spanning voelt. Waar voelt het comfortabel? Laten we van je hoofd, naar je nek, naar je borstkas etc., naar je voeten gaan, en kijk eens waar het goed voelt. Terwijl je de angst uitlokt met de beangstigende gebeurtenis in je geest, focus op het deel van je lichaam dat ok voelt.

En, vergeet niet om diep in te ademen en diep uit te ademen.

De volgende keer als je merkt dat je lichaam opgewonden te raken, richten zich op het deel dat voelt nog steeds ok. Vergeet niet, hoe meer energie je in iets, hoe groter het wordt. Dat is waarom het belangrijk is om zich te concentreren op het deel dat voelt goed.

Blijf dit proberen. Het is zoals fitness: Je moet de spieren ontwikkelen, en vervolgens oefenen en oefenen zodat je kunt blijven onthouden. Je geest is geconditioneerd om het anders te doen, daarom vergt dit oefening.

Een andere techniek die je kunt gebruiken is, verschuif de aandacht naar iets anders. Focus op verschillende voorwerpen in de kamer en beschrijf wat je ziet.

De laatste die ik met je deel, is om gewoon de angstige gedachte te observeren. Probeer het niet te veroordelen of ermee in gesprek te gaan. Vergeet niet, hoe meer energie je in iets stopt, hoe groter het wordt. Dus niet vechten tegen de angst. Het is daar, het zal je lichaam weer verlaten.

Your comment